Mileva-Karova, M., Petrov, T., Ivanov, K., Nikolov, N., & Gadzhev, T. (2023, June 30). System for assessment and forecast of air quality in populated areas. ANNUAL JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA, BULGARIA, 7(1), 52-60. https://doi.org/10.29114/ajtuv.vol7.iss1.267